"Vil du købe et produkt, som du ikke har set?"


Få inspiration til fremstilling af produktbilleder til din webshop

Formålet med denne artikel er at beskrive de mest gængse metoder at producere produktbilleder på. Fokus vil være produkter med mange varianter. Du er som læser eksempelvis retailer eller webansvarlig og vil gerne kende de muligheder, der er for at producere billeder af dine produkter. Jeg er hverken fotograf eller 3D tegner, men har i mange sammenhænge selv skulle afklare mulighederne for at producere billeder og har ligeledes tidligere fået produceret og håndteret store mængder af billeder. Jeg har desuden arbejdet med at optimere og automatisere arbejdsprocesser i forbindelse med bestilling af produktbilleder.

 

Ønsket med denne artikel er at give dig et overblik og inspiration til at finde den løsning, der passer til dit behov.

Introduktion


Lad os starte med spørgsmålet: ”Vil du købe et produkt, som du ikke har set?” Personligt vil det ikke gøre mig noget, hvis jeg købte en kop kaffe på farten. Produktet er kendt for mig og derved har jeg en klar ide om, hvad jeg får. Det er desuden svært helt at ødelægge en kop kaffe – hvis vi da antager, at jeg køber den et sted, som lever af netop at lave kaffe. Skulle den så alligevel overraske og være udrikkelig, kan den kasseres og jeg kan højst bruge et par minutter på at surmule over en dårlig investering på en håndfuld mønter.

 

Situationen er dog ganske anderledes, hvis man kigger på en større udgift i form af et produkt, som ikke kun har en lang beslutningsproces, men også har en anselig pris. Eksempler på denne type produkter kan være biler, cykler, møbler og elektronik. De går alle ind under begrebet ”varige forbrugsgoder”, da de har en betydelig levetid på minimum et års garantiperiode og en lang maksimum levetid. Med disse produkter er der tale om en investering, som de fleste gerne vil se og eventuelt afprøve, inden varen købes.

Forbrugerne shopper online som aldrig før, salget er stadig stigende og nye produktgrupper, som man ikke tidligere havde forventet kunne sælges online, kommer til. Det er ikke længere et spørgsmål om online- eller offline-salg. Forbrugeren skelner ikke og købsprocessen er tit et samspil mellem de forskellige medier. For at optimere salget skal brand og produkt derfor være synligt både i butik og de online kanaler.

 

Svaret på mit spørgsmål er derfor i min optik; ”Nej – de fleste produkter ville jeg ikke købe uden at have set det først”, en delkonklusion er derfor at hvis du vil sælge produkter så kræver det at forbrugeren kan se det. Hvilket betyder der skal produceres billeder.

Billeder


Overordnet vil jeg gennemgå fire typer af billeder samt de tilhørende fordele og ulemper. Jeg har ingen aktier i, hvilken type produktbilleder du vælger, så jeg beskriver blot, hvad jeg selv har oplevet med de forskellige typer og lader dig som læser vælge, hvad der kan bruges som inspiration.

 

De fire typer billeder jeg vil gennemgå er:

  • Foto
  • Præ-generede 3D billeder
  • Sammensatte billeder
  • 3D i browser

1. Foto:


Den traditionelle metode hvor produkt stilles op i et studie og billedet tages af en fotograf for derefter at blive efterbehandlet. I efterbehandlingen tilrettes farver og baggrunden fjernes (billedet frittes), så det let kan bruges oven på en given baggrundsfarve på eksempelvis webshoppen eller i kataloget.

Fordele ved foto: 


Kvalitet: Den største fordel ved foto er den høje kvalitet der kan opnås. Billedet bliver selvsagt ikke mere virkelighedstro, da det er taget af selve produktet.

 

Print: Billederne kan tages i en høj opløsning og kan derved bruges til printmateriale som eksempelvis til kataloger, skilte, plakater og banners.

 

Tid: Er man den heldige ejer af et studie eller har en fotograf tæt på sine produkter, kan man relativt hurtigt få taget et billede når behovet opstår og det tager ikke lang tid for en erfaren grafiker at fritlægge et produkt. Mange bruger ligeledes udenlandsk arbejdskraft og udnytter, afhængigt af den geografiske placering, at de arbejder, når det er nat i Danmark. Derved kan billedet tages i dagtimerne, efterbehandles om natten og derved være klar næste dag.

 

Simpel farve ændring: Ved produkter med simple overflader er det ligeledes muligt at manipulere det til eksempelvis andre farver. Problemet opstår dog ved for eksempel skiftende træsorter, hvor farven fint kan ændres, mens træstrukturen ikke kan. Det samme gør sig gældende ved ændring i farven på eksempelvis stof. Dette kan lade sig gøre ved samme stoftype, men bliver beklædningen mere bredmasket eller ændres til læder, er mulighederne begrænsede. Det kan desuden være svært at ramme den præcise farve fuldstændig korrekt.

 

360 grader: Med det rette setup er det muligt at tage billeder hele vejen rundt om produktet og forbrugeren får derved muligheden for online til at dreje produktet rundt. Denne løsning er naturligvis lettere ved små produkter end store, men firmaer som Qigo har løst opgaven ved brugte biler, så det kan lade sig gøre.


Hos Qigo.dk får brugeren mulighed for at dreje bilen 360 grader og derved se den fra alle sider.

Hos Qigo.dk får brugeren mulighed for at dreje bilen 360 grader og derved se den fra alle sider.

Ulemper ved foto: 


Varianter: Findes et produkt i mange varianter, herunder farver, størrelser eller lignende, kan det blive omkostningstungt at skulle bestille eller håndtere alle varianterne. Er produktet eksempelvis en nem håndterbar vase i 10 farver, kan opgaven let løses enten ved at tage billeder af alle 10 enheder eller ved at manipulere billede. Er produktet derimod en stol i mange farver, stof- og læder-typer og med forskellige ben, er problematikken en helt anden og illustrerer fotoets begrænsning.

 

Manuelt: Foto er en manuel proces der kræver mange mandetimer, hvilket øger prisen på billedet. Et givent produkt skal fragtes til et studie og det skal måske samles inden billedet kan tages. Der skal desuden tages en beslutning om, hvad der skal ske ved produktet efterfølgende. Er det først blevet samlet kan det være vanskeligere at transportere og sælge til normal pris.

 

Fysisk plads: Er der tale om store produkter, kan der opstå pladsproblemer, når alle produktbilleder skal tages i samme seance.


2. Præ-generede 3D billeder:


En metode som for alvor fik luft under vingerne i start 00’erne da teknologiens udvikling gjorde det muligt at lave flotte 3D renderinger til en pris, der var til at betale. Mange 3D-udbydere kommer oprindeligt fra arkitekt- eller gaming-verdenen, men da efterspørgslen på produktbilleder i 3D steg, har mange ændret eller lagt deres forretningsstrategi om.

 

Hvor slutproduktet i foto-verden hedder et ”billede”, hedder det i 3D-verden en ”rendering”. I daglig tale bliver det dog også omtalt som ”3D billede” eller blot ”billede” og det slutbruger modtager, er da også blot et billede i et givent format.

 

Metoden for at opbygge en 3D rendering er simpel. En ”3D animator/tegner” modtager mål eller opmåler selv et givent produkt og der tages evt. enkelte reference billeder. Herefter opbygges produktet som en tredimensionel (3D) model, som du som produktkyndig skal godkende. Når en grundmodel er på plads, er det simpelt at ændre bl.a. dimensionerne. Er produktet eksempelvis en seng kan grundmodellen tegnes med en bredde på 110 cm og en længde på 200 cm. Ønskes der herefter en længde på 220 cm, kan modellen let tilrettes og der skal derved ikke tages mål ellers optegnes en helt ny seng. De farver og materiale, der skal bruges til modellerne bliver scannet ind eller der bliver brugt højt opløselige billeder, som alle bliver gemt i et arkiv, så materialet altid kan hentes frem til senere brug.


Eksempel på møbler fra Fritz Hansen som er opbygget i 3D. (3D billeder af Cadesign Form)

Eksempel på møbler fra Fritz Hansen som er opbygget i 3D. (3D billeder af Cadesign Form)

Fordele ved præ-generede 3D billeder: 


Kvalitet: Ligesom med foto kan præ-generede 3D billeder opnå en høj kvalitet. Afhængigt af leverandørens evner kan der i dag laves 3D renderinger, som er så virkelighedstro, at det kan være svært at skelne mellem 3D og det rigtige foto. Vurder selv kvaliteten på billedet nedenfor, her er alt bygget i 3D.

3D billede af Cadesign Form

3D billede af Cadesign Form


Print: Renderes billederne i en høj opløsning, kan disse også indgå i den offline strategi og vil fint kunne bruges på printmateriale som eks. skilte og kataloger.

 

Video: Billederne vil ligeledes kunne indgå i videomateriale. Her er det dog vigtigt at bemærke, om leverandøren udbyder denne ydelse, da det langt fra er alle, der kan håndtere dette.

 

360 grader: Præcis ligesom tidligere nævnt under afsnittet om foto, kan der her laves 360 graders visning af et produkt. Der renderes blot en lang række billeder fra forskellige vinkler, som når de sættes sammen, giver en visning af produktet fra forskellige sider. Bemærk dog at der ved denne metode, både ved foto og 3D billeder vil være mange billeder, der skal håndteres da en 360 graders visning optimalt set skal bruge over 100 billeder, for at oplevelsen er flydende.

 

Automatisk: Når grundmodellen er opbygget og farver eller materialer ligger i et arkiv, kan renderingsprocessen automatiseres. Kunden levere blot en bestillingsliste, som systemet så selv kan rendere billeder ud fra. Forsimplet sagt tager systemet fat i grundmodellen og lægger de farver eller materialer, der er defineret i bestillingslisten, oven på dele af modellen, eksempelvis træ på benene, stof på puderne etc. Det kræver dog en engangsopsætning for at komme i gang, da systemet skal kunne læse og forstå bestillingslisterne korrekt.

 

Varianter: Ved komplekse produkter med mange varianter, eksempelvis en stol med en lang række materialer og farver er denne løsning rigtig god, da der let ud fra en grundmodel kan renderes et stort antal billeder. Desuden skal det bemærkes, at selve udgiften til at producere en enkelt variant når først model og materiale er på plads er meget lav, hvilket kan have en klar fordel, hvis et produkt løbende skal have ny farver eller materialer.

Ulemper ved præ-generede 3D billeder: 


Tid: Ved helt nye produkter, hvor der skal opbygges en 3D model fra bunden, er der en tidsfaktor at tage hensyn til. Produktet skal som tidligere nævnt opmåles, bygges og godkendes inden renderingen kan starte. Der kan desuden være en intern tidsfaktor i at producere bestillingslister, hvis der ikke er et system til dette. Man kan dog forholdsvis enkelt opsætte sit ERP-, PIM- eller lignende system til at eksportere bestillingslister i det rette format.

 

Antal billeder: Det siger sig selv at hvis der er mange varianter vil der være mange billeder. Det vil derfor være fornuftigt at kigge på antallet af varianter et produkt har inden alle billeder renderes. I tilfælde at et højt antal eksempelvis over 200 varianter på et produkt kan du med fordel scrolle ned til afsnittes om ”Sammensatte billeder” som dog kræver noget ekstra udvikling på IT-siden.

 

Struktur: Der kræver en skarp struktur af dig som billedadministrator at håndtere den store mænge af billeder der kan forekomme. Dog kan det vendes til en fordel hvis blot der er en skarp navngivning, eksempelvis tilpasset din varenummerstruktur, som er tilføjet til bestillingsarket. Derved modtager du de navngivne billeder som kan ligges direkte på din webplatform og i dit mediebibliotek kan der via varenumre søges efter et specifikt billede en given variant.

3. Sammensatte billeder:


En metode der bliver mere og mere populær, især når der er tale om produkter med mange varianter er sammensatte billeder. Her er egentligt blot tale om 3D renderinger som bliver lagt oven på hinanden, med det formål at kunne vise mange modeller med færre billeder.

 

For nemheds skyld har jeg opsat et tænkt eksempel:

 

Vi antager at produktet er en cykel, hvor forbrugeren selv har mulighed for at vælge eks. stelfarve, sadeltype mm. Ved hvert foretaget valg generes en ny variant af produktet. Forbrugeren kan i dette tænkte eksempel vælge mellem 20 stelfarver, 17 fælgfarver, 14 sadeltyper, 10 cykelstyrtyper og 10 pedaltyper.

 

I det tilfælde at man vil bruge metoden ”præ-generede 3D billeder”, hvor der renderes et nyt billede ud per variant vil dette give 588.000 unikke billeder (20 x 21 × 14 × 10 × 10 = 588.000).

 

Ønsker man i stedet at bruge metoden ”sammensatte billeder” ser antallet af billeder ganske anderledes ud. I denne løsning renderes der kun ét grundbillede af cyklen og herefter renderes de forskellige dele ud for sig selv, eksempelvis renderes der 20 styk stel (uden hjul, sadel etc.). Ideen er herefter, direkte i browseren, at placeres billedet af stellet oven på grundbilledet af cyklen og derved er stelfarven skiftet, det vil sige at når forbrugeren vælger en ny farve på eksempelvis sadlen er det kun billedet af sadlen der udskiftes og ikke billedet af hele cyklen. Ved at bruge sammensatte billeder kan man i dette eksempel nøjes med at producerer 76 billeder (20 + 21 + 14 + 10 + 10 + 1 = 76 (Det sidste +1 billede er det simple grundbillede af cyklen som alle dele ligges oven på)). Metoden kræver dog udvikling og tilpasning til dit setup for at kunne bruges.


Hos thenorthface.com har brugeren mulighed for selv at designe sin jakke. Her bruges sammensatte billeder til at vise de mange muligheder.

Hos thenorthface.com har brugeren mulighed for selv at designe sin jakke. Her bruges sammensatte billeder til at vise de mange muligheder.

Fordele ved sammensatte billeder: 


Fleksibilitet: Løsningen giver mulighed for at sammensætte store mængder af varianter med forholdsvis få billeder.

 

Kvalitet: De enkelte dele af billedet kan renderes ud i sammen høje kvalitet som ved præ-genererede 3D billeder. Dog kan der ved enkelte tilfælde opstå nogle små pixel forskydninger mellem delene hvis billederne ikke er renderet meget præcist ud eller der kan ske en mindre forskubbelse i browseren.

 

Hastighed: Da det kun er dele af billedet der loades ved skift af variant, kan dette loades hurtigere ind på webshoppen end ved et helt nyt billede.

Ulemper ved sammensatte billeder: 


Udtryk: Ved brug af denne metode vil billederne ikke være fotorealistiske, men derimod have udtryk af at være en 3D model. Dette behøver dog ikke være en ulempe, så længe man blot er ærlig omkring at man viser en 3D model af produktet.

 

Software: Da billederne er leveret som brudstykker, kræves der en motor, der direkte i browseren sætter delene korrekt sammen. Her kan der enten udvikles noget fra bunden eller man kan finde en leverandør, som udbyder et system til en fast licens. Ved sidstnævnte er man dog tit begrænset til at arbejde inden for de rammer deres standardsystem er bygget omkring.

 

Print: Da billederne ikke findes før de sammensættes i browseren, er det ikke muligt at bruge dem til printmateriale.

4. 3D i browser


Denne metode er relativ ny, når man snakker retail og er derfor kun så småt ved at finde sit fodfæste. Faktisk har jeg endnu ikke fundet en retailer, der laver en god eksekvering at denne metode – men mon ikke der snart dukker nogen op? Kigger man rundt på nettet, finders der mange spændende løsninger, som eksempel kan nævnes Cl3ver (www.cl3ver.com), som har lavet nogle flotte demoløsninger.

 

Ved denne metode opbygges der, ligesom ved de tidligere metoder, en 3D model. Men den store forskel er at 3D modellen renderes i browseren i stedet for at et system produceres en række billede. Det vil sige at det er browseren, der sammensætter en given 3D model med de valgte farver og materialer og renderer billedet direkte i browseren, når der er behov for det. Når forbrugeren ønsker at skifte materiale på en del af billedet indlæses der blot nyt materiale på det aktuelle område. Der er derfor ingen fysiske billeder at skulle håndtere, da automatikken i browseren producerer billederne ”on the fly”.


En af mange løsning fra cl3ver.com som giver brugeren mulighed for at dreje produktet, ændre farven med mere.

En af mange løsning fra cl3ver.com som giver brugeren mulighed for at dreje produktet, ændre farven med mere.

Fordele ved 3D i browser: 


Produktet fra alle vinkler: 3D figuren kan, som i de tidligere eksempler, enkelt drejes rundt, så produktet kan ses fra alle sider. Den store forskel er her, at der ikke skal genereres en lang række billeder, da browseren har adgang til 3D modellen og blot renderer billedet ud i den ønskede vinkel, idet forbrugeren drejer produktet.

 

Zoom: Ved denne metode opnås mulighed for at zoome helt tæt på produktet. Da teksturen løbende renderes, vil den ikke blive pixeleret, som det er tilfældet på et almindeligt billede, når der zoomes ind.

 

Interaktion: En helt unik fordel, som kun kan opnås ved 3D i browseren, er muligheden for at interagere med produktet. Udover at produktet kan roteres, er der også mulighed for at indbygge interaktionspunkter på 3D modellen. Eksempelvis forbrugeren få mulighed for at åbne en dør på en bil, give adgang til et tværsnit på en sofa eller dreje styret på en cykel. Kun kreativiteten sætter grænser.

 

Kvalitet: 3D billeder i browseren kan opnå en ret høj kvalitet, men vil ikke være fotorealistisk.

 

Hastighed: Da browseren kun skal udskifte dele af billeder, vil forbrugeren opleve en hurtigt load tid ved skift mellem varianter.

Ulemper ved 3D i browser: 


Thumbnails: Selvom det netop var en fordel ved denne metode, at man ikke behøvede færdige billeder, da disse bliver renderet i browseren, er der alligevel et ”men”. For på eksempelvis katalogsiden (En produktoversigts side, hvor alle produkter er listet og med filtre i siden) skal der alligevel renderes et thumbnail billede ud, da det ikke er muligt at generere alle disse billeder i browseren på engang.

 

Print: Da billedet ikke findes fysisk, vil det ikke kunne bruges til printmateriale. Dog ville man kunne bygge en eksportløsning, der gemmer det viste billede ned fra webplatformen.

 

Teknologi: Da hele metoden udføres i browseren kræves der nyere teknologi af forbrugeren. Til gengæld vil rendering fint virke både på desktop og mobile devices

 

Inspiration: Som nævnt i introduktionen til denne metode, findes der ikke mange egentlige færdigt byggede løsninger derude og det kan derfor være svært at finde inspiration samt en god samarbejdspartner, der kan håndtere denne løsning, så den bliver en fast del af webplatformen.

Konklusion


Det er ikke muligt at give et endegyldigt svar på, hvilken af ovenfor stående metoder, der er den ”bedste” og det er derfor nødvendigt, at vurdere den enkelte virksomheds behov.

 

Hvad der dog godt kan konkluderes er, at det er sandsynligt, at der skal vælges flere metoder, som i samspil giver det ønskede resultat. Produkter med mange varianter kan med fordel laves som 3D renderinger, mens produkter i få varianter nok er nemmere at få fotograferet.

 

Den vigtigste parameter, når der vælges metode, er dog altid at kigge på dine kunder. Definer, før du gør noget andet, hvad der skaber værdi for din slutkunde. Herefter kan du overveje, hvilken metode eller metoder, du vil arbejde med.

 

Jeg håber, at du har fået et overblik eller er blevet inspireret til selv at udforske mulighederne for at producerer produktbilleder. Mulighederne er mange og teknologien bliver hele tiden bedre, så der vil utvivlsomt snart opstå nye muligheder.Ekstra:


Som afsluttende inspiration vil jeg anbefale videoen nedenfor lavet af Cadesign form. Jeg har i denne artikel kun beskrevet billede typer, men står du overfor at skulle producere produktvideoer, så er den et kig værd. Videoen er opbygget 100% i 3D.

Se evt meget mere inspiration hos Cadesign form her